کمیسیون صنایع

جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران و ایتالیا روز شنبه هفتم مهرماه سال 97

جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران و ایتالیا روز شنبه هفتم مهریورماه سال 97 با ریاست آقای مهندس بهرامن به شرح زیر در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا برگزار شد.

1-      تسهیل واردات کالا از طریق کشورهای همسایه

2-      بررسی متدهای Marketing practice و Third Party Agency جهت واردات کالا

3-      بررسی عوامل تاخیر د واردات کالا (گروهبندی کالاها و تفکیک آن‌ها، ترافیک دریافت مجوز عدم ساخت داخل، تعیین نوع ارز، تعیین صرافی و ..)

4-      شرایط سوییچ در Air Cargo

در موارد مطروحه فوق، کلیه اعضا به بحث و تبادل نظر پرداخته و در پایان جناب آقای مهندس بهرامن جمع‌بندی مطالب مورد بحث پرداختند.

امید پند

دبیر کمیسیون صنایع

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...