کمیسیون صنایع

جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران و ایتالیا روز شنبه پنجم آبان‌ماه سال 97

جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران و ایتالیا روز شنبه پنجم آبان‌ماه سال 97 با ریاست آقای مهندس مغرور به شرح زیر در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا برگزار شد.
1- نقش مدیران بخش خصوصی در گذر از بحران‌های موجود
2- تاثیر تغییر وزیر بر وضعیت بحران فعلی
در موارد مطروحه فوق، کلیه اعضا به بحث و تبادل نظر پرداخته و در پایان جناب آقای مهندس مغرور به جمع‌بندی مطالب مورد بحث پرداختند.

امید پند
دبیر کمیسیون صنایع

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...