کمیسیون صنایع

صورت جلسه مورخ 15/09/95

جلسه مورخ 15/09/95، کمسیون صنایع اتاق ایران ایتالیا

بحث و بررسی جلسه در خصوص نحوه اخذ بیمه های تکمیلی و بیمه های صنعتی و طراحی بیمه های مورد نیاز  برای شرکت های عضو اتاق و با حضور جنای آقای مقدم، معاون خدمات امور مشتریان شرکت بیمه های آرمان انجام گردید.

طبق گفته های آقای مقدم این شرکت از توانگری مالی بالایی برخوردار می باشد که در تمامی استانهای کشور شعبه دارد و خدمات خود را در اختیار سازمان هایی از قبیل بانک گردشگری، بانک ایران زمین، وزارت ارشاد ، خانه هنرمندان و... قرار میدهد.

خدمات بیمه آرمان شامل انواع بیمه چون بیمه عمر،تکمیلی،پس انداز، آتش سوزی و در زمینه های مختلف صنایع،کشاورزی، مهندسی، اموال دارایی و غیره می شود و این شرکت همچنین در حال بررسی و ایجاد بیمه هایی که مختص به امور مربوط به حمل و نقل شرکت های بازرگانی و پوشش جبران خسارت ناشی از آن می باشد.

از جمله موارد بحث شده در این جلسه در خصوص اخذ بیمه های تکمیلی توسط شرکت هایی با تعداد پرسنل زیر 50 نفر بود که نتیجتاً آقای مقدم اظهار داشتند که شرکت های مذکور در صورت قرار گرفتن تحت عنوان زیر مجموعه اتاق ایران و ایتالیا قادر به اقدام جهت اخذ بیمه های تکمیلی خواهند بود.

در ادامه معاون خدمات امور مشتریان شرکت بیمه های آرمان ادامه داد که این شرکت در نظر دارد تا بنا به درخواست اتاق،به عنوان بیمه شونده ، تسهیلات خود در زمینه های مختلف را برای بیمه شدگان، به صورت پنج طرح به اتاق پیشنهاد بدهد.

قبل از پایان جلسه جناب آقای مهندس شکوهی که تجربه بالایی در این حوزه دارند موارد مورد نیاز بیمه را خدمت حضار ارائه کردند که تکمیل شده طرح پیشنهادی به پیوست می باشد.

طرح های پیشنهادی کمیسیون توسط اعضای محترم مورد توافق قرار گرفت و مقرر گردید خدمت جناب آقای مهندس پورفلاح ریاست محترم اتاق جهت دستورات لازم ارائه گردد

در نهایت مقرر گردید موارد مورد نیاز در اختیار بیمه های معتبر کشور قرار گیرد تا بهترین پیشنهاد اخذ و در اختیار اعضای داوطلب قرار گیرد.

.

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...