کمیسیون صنایع

صورت جلسه مورخ 2/12/95

            

                  صورت جلسه كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا مورخ 2/12/95

جلسه با سخنـراني آقاي فريدني رياست محترم كميسيـون صنايع آغاز گرديد. در ابتدا بررسي نحـوه دعـوت از ميهمان يا ميهمانان كميسيون پيرو نامه اتاق مورد بحث قرار گرفت كه با مشورت اعضاء كميسيون نتيجه براين شد كه حدأقل يك ماه قبل ( يك جلسه زودتر) اسم ميهمان به همـراه رزومه به روابط عمومي اتاق تحويل داده شود و بعد از تأئيد هيئت رئيسه محترم اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا دعوت از ميهمان محترم كميسيون صورت پذيرد كه مورد تأئيد اعضاء كميسيون قرار گرفت و تصويب شد.

درادامه جلسه مسائل و مشكلات روز در بخش صنعت مورد بررسي قرار گرفت كه آقاي ترامپ رئيس جمهور جديد آمريكا محور بحث و گفتگو بود. آقاي ترامپ و حزبش با توجه به ساختار فكري، بيشتر منافع آمريكا را در نظر دارد و شايد علت ارتباط با روسيه به دليل تأمين منافع بيشتر از اين كشور باشد و اينكه صحبت هاي آقاي ترامپ در مورد ايران فضاي كاري شركت هاي اروپايي را در ايران با مشكل بيشتري مواجه ساخته است و دليل شركت هاي چيني در ايران گواه بر اين امر ميباشد اما خوشبختانه سياست هاي داخلي و خارجي اتحاديه اروپا و كانادا متضاد است و فاصله دارد.

همچنين در مورد سياست هاي دولت ايران با اعضاء بحث و گفتگو شد. بدهكاري شديد دولت به صندوق ها و كمبود پول باعث شده است كه سرمايه گذاري در بخش هاي مفيد و سازنده تر انجام پذير نباشد.

در خاتمه در مورد نامه سركار راضيه خوشدل مدير بخش كار گروه اسمارت گرافي با اعضاء مشورت و درخواست سيمنار نيمروزي با محوريت رعايت اصول مالياتي و كاهش ماليات مورد قبول واقع شد. و قرار شد هماهنگي لازم از طريق اتاق براي برگزاري اين سمينار انجام پذيرد.

جلسه در ساعت 15:30 دقيقه با ذكر صلوات پايان يافت. 

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...