کمیسیون صنایع

صورتجلسه مورخ 1396/2/4

در تاریخ 1396/2/4 راس ساعت 14 اولین جلسه کمیسیون صنایع با حضور اعضا در محل اتاق تشکیل گردید. در ابتدای جلسه اعضا حاضر به معرفی خود پرداختند، سپس در مورد برنامه کمیسیون در سال 1396 بحث بعمل آمد و پیشنهادات اعضا مطرح گردید.

از جمله پیشنهادات مطرح شده از سوی جناب آقای صالحی نماینده موسسه وکلای بین المللی بیان امروز، مبنی بر تهیه دفترچه راهنما حاوی پرسش ها و پاسخ های مرتبط با مسائل حقوقی صنعتگران بود که مقرر گردید پس از بررسی اعلام نظر گردد.

جناب آقای سراجی مدیر عامل شرکت توسعه نیرو پیشنهادی مبنی بر دعوت از کارشناسان مالی در مورد مشکلات مربوط به پرداخت ها ی بین دو کشور و برخی از مسائل مرتبط با ترخیص و گمرک مطرح نمودند.

لازم به ذکر است براساس مصوبه هیات رییسه اتاق ایران و ایتالیا منبعد ریاست کمیسیون به عهده جناب آقای مهندس بهرامن، عضو محترم هیات رییسه خواهد بودو دبیر کمیسیون نیز به عهده سرکار خانم خوشفام از همکاران اتاق می باشد. مصوبه فوق در جلسه کمیسیون صنایع به استحضار حاضرین رسید.

الهام خوشفام

دبیر کمیسیون صنایع 

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...