اجلاس بزرگ سران اقتصادی ایران و ایتالیا در محل هتل اسپیناس پالاس