اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines

نام فایل نمونه نامه درخواست صدور کارت به نام شخصی به غیر از مدیرعامل
توضیح No description available.
لایسنس
نام فایل card.zip
نسخه
حجم 17.99 KB
نوع فایل zip (Mime فایل application/zip)
صاحب اتاق بازرگانی ایران ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines
تاریخ ثبت 02/03/1397 10:04:22
تعداد کلیک No hits available.
آخرین تاریخ ویرایش 02/03/1397 10:05:03
چک سام MD5 bdf62d2ed788e22c7d4de19ea0c15fd3