اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines

نام فایل نمونه نامه درخواست تغییر مدیرعامل
توضیح No description available.
لایسنس
نام فایل ceo_change.zip
نسخه
حجم 18.51 KB
نوع فایل zip (Mime فایل application/zip)
صاحب اتاق بازرگانی ایران ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines
تاریخ ثبت 02/03/1397 09:44:57
تعداد کلیک No hits available.
آخرین تاریخ ویرایش 02/03/1397 10:00:18
چک سام MD5 d1aa81203c0a59f084e4d2fb07a3733a