اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines

نام فایل نمونه نامه درخواست تفویض امضا
توضیح No description available.
لایسنس
نام فایل sign.zip
نسخه
حجم 17.98 KB
نوع فایل zip (Mime فایل application/zip)
صاحب اتاق بازرگانی ایران ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines
تاریخ ثبت 02/03/1397 09:36:02
تعداد کلیک No hits available.
آخرین تاریخ ویرایش 02/03/1397 09:36:58
چک سام MD5 d4b6a2e0c340ba51712a65a96107870c