اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines

نام نمونه نامه درخواست صدور ویزا فارسی جهت ارائه به اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
توضیح No description available.
لایسنس
نام فایل Request_Fa.docx
نسخه
حجم 12.77 KB
نوع فایل docx (Mime فایل )
صاحب اتاق بازرگانی ایران ایتالیا-Iran Italy Chamber of Commerce, Industry and Mines
تاریخ ثبت 20/09/1397 13:20:02
تعداد کلیک No hits available.
آخرین تاریخ ویرایش 20/09/1397 13:23:40
چک سام MD5 cc1b1b54461466baad6bcef4eab215c1