همایش‌ها و سمینارها

اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا برگزار می‌کند:
سمینار «چگونه با شرکت‌های ایتالیایی مذاکره نموده و قرارداد منعقد نماییم»

با تمرکز بر موضوعات:
- چارچوب قانون تجارت دولت‌های ایران و ایتالیا پس از وضع تحریم
- ارزیابی‌های اولیه و شناخت نسبت به شرکای ایتالیایی قبل از آغاز همکاری‌های تجاری
- بررسی انواع قراردادهای تجاری میان شرکت‌های ایرانی و ایتالیایی
- چگونگی ثبت شرکت در ایتالیا
- مشکلات حقوقی بانکی

زمان و مکان برگزاری: یک‌شنبه 14 بهمن 1397 ساعت 13 الی 16:30، اتاق بازرگانی ایران، طبقه هشتم
سخنران: آقای داریو گرجی وکیل ایرانی-ایتالیایی مقیم ایتالیا