تاثیر منفی شیوع «کرونا» بر اقتصاد اروپا

ایلنا : بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد که اقدام‌های صورت‌گرفته برای جلوگیری از شیوع ویروس «کرونا» در این کشور می‌تواند تاثیری جدی بر اقتصاد این کشور بگذارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک مرکزی ایتالیا روز -‌شنبه- اعلام کرد که اقدام‌های صورت‌گرفته برای جلوگیری از شیوع ویروس «کرونا» در این کشور می‌تواند تاثیری جدی بر اقتصاد این کشور داشته باشد.
این در حالی است که ایتالیا سومین کشور در جهان از منظر بدهی ملی است.
رئیس بانک مرکزی ایتالیا گفت: «تاثیر این قضیه می‌توند برای اقتصاد ایتالیا و اروپا کوتاه‌مدت و محدود باشد و میزان رشد را چند درصدی پایین بیاورد.»
وی افزود: «با این حال نمی‌توان احتمال تاثیر بزرگ‌تر را رد نمود.»