گفتگو و تبادل نظر وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا در حاشیه نشست کنفرانس امنیتی مونیخ

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا ، علاوه بر موضوعات مربوط به روابط دوجانبه در حوزه‌های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، در خصوص تعهدات اروپا در موضوع برجام ، و راههای حفظ برجام گفتگو و تبادل نظر کردند.
در حاشیه پنجاه و ششمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ و در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا ، علاوه بر موضوعات مربوط به روابط دوجانبه در حوزه‌های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، دو وزیر خارجه در خصوص تعهدات اروپا در موضوع برجام ، و راههای حفظ برجام صحبت و تبادل نظر کردند.