مردم ایتالیا از حمایت‌ اتحادیه اروپا در مقابله با کرونا ناراضی هستند

بسیاری از مردم ایتالیا معتقد هستند که حمایت اتحادیه اروپا از کشورهای متاثر از ویروس کرونا ناکافی است.
نتایج یک تحقیق در ایتالیا نشان می‌دهد که اکثر مردم از اقدامات اتحادیه اروپا به نیاز کشورهایی که تحت تأثیر ویروس کرونا(کووید-19) قرار گرفته اند٬ رضایت ندارند.
به گزارش خبرگزاری «آنسا» ایتالیا٬ براساس نتایج نظرسنجی شرکت تحقیقاتی «Piepoli»، مردم این کشور از حمایت‌های اتحادیه اروپا از کشورهای متاثر از ویروس کرونا خرسند نیستند. شرکت مذکور از 7 هفته پیش در صدد گرفتن نبض اجتماعی مردم ایتالیا پس از بحران کرونا بوده است.
همچنین نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که اعتماد مردم به جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا و دولت وی پس از کرونا افزایش یافته است. 68 درصد از مردم ایتالیا اعلام کرده اند که به کونته اعتماد دارند و 67 درصد نیز از اعتماد خود به رئیس جمهور خبر داده اند.
اعتماد مردم ایتالیا به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی و مقابله ای با کرونا نیز هر هفته افزایش یافته است.
-رضایت 14 درصدی از اتحادیه اروپا
شرکت کنندگان در این نظرسنجی همچنین از اقدامات اتحادیه اروپا برای حمایت از کشورهایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیده اند٬ ابراز نارضایتی نموده اند.
در همین راستا 41 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که اتحادیه اروپا هیچ کاری در این بحران انجام نداده و 42 درصد اقدامات اتحادیه را "بسیار ناکافی" خوانده اند.
تنها چهارده درصد از آنان اقدامات اتحادیه اروپا در این خصوص را کافی عنوان کرده اند.
همچنین 64 در صد از پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که ویروس کرونا تاثیر منفی بر اتحادیه اروپا خواهد داشت و 15 درصد از آنان نیز از عدم تاثیر آن دفاع کردند.