افت ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی به جز ایتالیا کار خود را با روند نزولی به پایان رساندند.
شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی به جز ایتالیا معاملات اولین روز کاری هفته (8 ژوئن 2020) را با کاهش ارزش سهام به پایان بردند.
در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با افت 0.32 درصدی نسبت در سطح 374.12 واحد قرار گرفت.
شاخص «کک-40» بورس فرانسه با نزول 0.43 درصدی به 5.175.52 واحد افت کرد.
همچنین ارزش شاخص‌ «داکس» بورس آلمان با افت 0.22 درصدی به 12.819.59 واحد و شاخص «فوتسی-100» بورس لندن نیز با ریزش 0.18 درصدی به 6.472.59 واحد کاهش یافتند.
شاخص «ام‌آی‌بی-30» بورس ایتالیا با افزایش 0.22 درصدی به 20.231.38 واحد صعود کرد.
نرخ برابری دلار با یورو نیز از ساعت 19:15 (به وقت ترکیه) با افزایش 0.12 درصدی در سطح 1.13 واحد قرار گرفتند.