دوستی میان ایران و ایتالیا برآمده از پیوندهای سنتی پارلمانی است

رئیس مجلس ایتالیا با صدور پیامی انتخاب محمدباقر قالیباف را به ریاست مجلس تبریک گفته و تاکید نمود: دوستی میان ایران و ایتالیا برآمده از پیوندهای سنتی پارلمانی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، «روبرتو فیکو» در پیام تبریک خود خطاب به «محمد باقر قالیباف» آورده است: علاقمند هستم تا به نام مجلس نمایندگان و شخص خود بهترین تبریکات خویش را به مناسبت انتخاب جنابعالی به سمت ریاست مجلس، حضورتان ابراز دارم.
در بخشی از این پیام آمده است: دو کشور متبوع ما در حال مواجهه با عواقب ناشی از همه گیری کووید-۱۹ می‌باشند. بازگشایی اخیر مجلس و انتخاب جنابعالی یکی از نشانه‌های بس قوی مبتنی بر اراده کشور متبوع جنابعالی دال برای گذر از بحران و بازگشت به شرایط عادی می باشد.
رئیس مجلس ایتالیا در ادامه پیام خود دوستی موجود میان ایران و ایتالیا را برآمده از پیوندهای سنتی که در سطح پارلمانی نمود داشته دانست و تصریح کرد: اطمینان دارم که در جریان دوره ریاست جنابعالی گفتمان و همکاری میان پارلمان‌های ما می‌تواند با بهره جستن از موقعیت‌های ارزشمند و دیدار و گفت وگو پیرامون مسائل مورد علاقه مشترک توسعه و گسترش یابد.