نجات نهنگ عنبر از تور ماهیگیری در سواحل ایتالیا

یک نهنگ عنبر در ساحل جزیره‌ی سیسیل ایتالیا با کمک نگهبانان ساحلی نجات پیدا کرد.