دولت‌ها بخش خصوصی را همواره جدی بگیرند، نه فقط در روزهای بحرانی

scan0045 3