ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا با روند صعودی پایان یافت

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی فعالیت امروز خود را با روند صعودی به پایان برد.
شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی امروز دو‌شنبه 6 ژوئیه 2020 با روند صعودی پایان یافت.
در همین راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با رشد 1 درصدی در سطح 370.5 واحد قرار گرفت.
همچنین شاخص «کک-40» بورس فرانسه با افزایش 1.73 درصدی به 5.056.23 واحد و شاخص «ام.آی.بی-30» بورس ایتالیا نیز با رشد 1.19 درصدی به 20.003.25 واحد رسیدند.
ارزش شاخص «فوتسی-100» بورس لندن نیز با 1.33 درصد افزایش ارزش به 6.176.19 واحد ارتقا یافت.
شاخص‌ «داکس» بورس آلمان نیز با سود 1.32 درصدی به 12.799.97 واحد رسید.
از سوی دیگر، نرخ برابری دلار/یورو نیز از ساعت 19.19 (به وقت ترکیه) با افزایش 0.6 درصدی به 1.137 واحد دست یافت.