تاکید نخست وزیران آلمان و ایتالیا به لزوم تفاهم پیرامون سری تدابیر اقتصادی آماده شده

مرکل با جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا کنفرانس مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد
آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان خواستار حصول تفاهم پیرامون سری تدابیر اقتصادی 750 میلیارد یورویی که برای مبارزه با نتایج اقتصادی شیوع ویروس کووید ـ 19 در منطقه اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده ، شد.
مرکل با جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا کنفرانس مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد.
مرکل ضمن اشاره به اینکه در قبال فلاکت انسانی ببار آمده در نتیجه شیوع ویروس در اتحادیه اروپا و تضعیف اقتصادی بزرگ بایستی بطور مشترک تلاش نماییم گفت : آلمان می خواهد تا به همراه دیگر کشورها در اتحادیه اروپا بازاری با کارکرد خوب بوجود آید.
نخست وزیر آلمان ضمن اظهار امیدواری از اینکه برای حصول تفاهم پیرامون سری تدابیر اقتصادی مورد نظر مشاوره مقامات ذی ربط کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جوی توام با دوستی و همبستگی به پیش برده شود تاکید کرد : نمی دانم که آیا در این مورد به توافق خواهیم رسید یا خیر؟ هنوز قطعی نیست. هنوز مسافت طولانی برای طی کردن داریم. وظیفه مهم و خطیری پیش رو داریم و باید جوابمان نیز بزرگ باشد.
جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا نیز ضمن اشاره به اینکه در زمینه سری تدابیر اقتصادی تهیه شده به یک حصول تفاهم سریع نیاز داریم اعلام کرد : در صورت واکنش کند به بحران ناشی از شیوع کرونا ویروس ، بهبودی نیز به همان اندازه کند خواهد شد. باید با سرعت عمل حرکت کنیم. به سرعت واکنش نشان دهیم زیرا تاریخ نشان می دهد که حتی موثر ترین تدابیر در صورت دیر کرد ، ارزش و اعتبار خود را از دست می دهند.
کونته افزود : اگر به ادامه بحران اجازه دهیم ، موجب نابودی بازار داخلی در کوتاهترین مدت خواهیم شد. این نیز به نفع هیچ کسی نخواهد بود و بویژه به نفع آلمان نخواهد بود.