ساخت بزرگترین توربین گازی جهانی در ایتالیا

ایل سوله ص 1، شرکت آنسالدو انرژی موفق به ساخت بزرگترین توربین گازی جهان با قدرت 538 مگاوات گردید. این توربین کاملا ایتالیایی در شهر جنوا ساخته شده و بنام کوه سفید(مونته بیانکو- منطقه مرزی ایتالیا و فرانسه) نام گذاری شد. این توربین درکلاس H و با شماره GT3B شناخته می‌شود.  عملیات نصب این توربین در 2022 در منطقه پورتا ماریرا ونیز پس از انتقال آن توسط کشتی از مبدا انجام خواهد شد.