مردم کدام کشورها به شغل خود وفادارتر هستند؟

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص مدت زمانی که کارمندان کشورهای عضو این سازمان برای یک کارفرما کار می‌کنند، ایتالیا با میانگین ۱۲.۲ سال در جایگاه نخست قرار گرفت.
اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ ایده ماندن با یک کارفرما در تمام طول زندگی بیشتر افراد جوان را وحشت‌زده می‌کند؛ حتی اگر این مدل در یک نسل گذشته غیرمعمول نبود. ارقام ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که کارمندان ایتالیایی وفادارترین در میان کشورهای عضو این سازمان هستند و به طور متوسط، 12.2سال از زندگی خود را با یک کارفرما سپری می‌کنند.
گفتنی است که مردم جنوب اروپا و فرانسوی‌ها به طور متوسط مدت زمان بیشتری را با یک کارفرما سپری می‌کنند، در حالی که کارمندان بریتانیا و ایرلند بیشتر به دنبال کارفرمایان جدید بوده‌اند. این کارمندان به ترتیب 8 و 7.9 سال در کنار یک کارفرما باقی می‌مانند.
در خارج از اروپا، کارمندان بیشتر شرکت‌های خود را تغییر می‌دهند. در برزیل، این افراد هر 7.2سال یکبار شغل جدید پیدا می‌کنند، در حالی که در کره‌جنوبی کارمندان به طور متوسط 5.9 سال در یک شرکت باقی می‌مانند که کمترین میزان در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده است. به خصوص جوانان این کشور اخیرا به صورت روزافزون کارفرمایان خود را رها می‌کنند.
قابل ذکر است که ارقام به روز شده ایالات متحده و ژاپن در این آمار نیامده است.