صف طولانی غذای رایگان در ایتالیا

به گفته مسئولان اقتصادی اروپا، کرونا اقتصاد کشورهای اروپایی را به مخاطره انداخته است.دریک  فیلم تهیه شده در میلان ایتالیا، صف طولانی افراد برای دریافت غذای مجانی در روزهایی کرونایی را می توان مشاهده کرد.