کاهش ۶۰ درصدی حضور گردشگران در ایتالیا

همه گیری ویروس کرونا، اثرات زیانبار قابل توجهی در بخش گردشگری در ایتالیا داشت.
به گزارش بازار، همه گیری ویروس کرونا، اثرات زیانبار قابل توجهی در بخش گردشگری در ایتالیا داشت، به طوریکه مراجعه به هتل ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
عواقب ناشی از همه گیری بیماری کووید - ۱۹ در بخش گردشگری در ایتالیا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
آمارهای منتشر شده از سوی موسسه آمار ایتالیا (ایستات) حاکی از آن است گردشگران خارجی مقصد گردشگری خود را به ایتالیا حذف کردند؛ که این امر در مقایسه با تابستان پارسال (۹۸ شمسی) با کاهش ۶۰ درصدی مواجه شده است.