پیش بینی بدهی ملی ایتالیا در سال 2021

ایل سوله ص 1، مدیرکل واحد بدهی ملی وزارت دارایی ایتالیا در گزارشی اعلام کرد، پیش بینی میشود بدهی ملی کشور در سال 2021 به میزان 367 میلیاردیورو افزایش می یابد که مشتمل بر اوراق عرضه قرضه جدید و خرید اوراق قرضه منقضی شده خواهد بود. در سال 2020 دولت توانست به رکورد جدیدی در عرضه و فروش اوراق قرضه برسد. طی این سال دولت با فروش 369 میلیارد اوراق قرضه میان و بلند مدت در کنار 182 میلیارد اوراق قرضه کوتاه مدت توانست بدهی‌های خود را تامین نماید. در سال آینده دولت حداقل 367 میلیارد یورو نیز به فروش اوراق قرضه خواهد داشت که از این مبلغ 222 میلیارد بابت بازخرید اوراق قرضه منقضی شده خواهد بود. بابت 145 میلیاردیورو مابقی بابت هزینه‌های کسر بودجه دولت در نظر دارد 10 میلیارد یورو از صندوق کمک به اشتغال اتحادیه اروپا) طرح (SURE و 10 میلیارد نیز از طریق وام بازسازی اتحادیه اروپا تامین نماید. در عین حال وزارت دارایی در سال 2021 در نظر دارد در ابتکاری جدید جهت جمع آوری حداکثر نقدینگی در کشور دو طرح را بکار بگیرد: ارائه تضمین مستقیم وزارت دارایی بابت بازخرید اوارق قرضه در هر زمان به خریداران (جایگزین تضمین بانک مرکزی در موعد سررسید اوراق قرضه میشود) و فروش اوراق قرضه دلاری به سرمایه گذاران آمریکا. باتوجه به حجم بالای ذخائرمالی ایتالیایی در بانکها (در حساب های جاری بعنوان ذخائر احتیاطی) انتظار میرود استقبال مردم از این طرح قابل توجه باشد.
اعلام مشخصات 52 طرح ایتالیا برای جذب وام بازسازی اتحادیه اروپا
ایل سوله ص 11، دولت مشخصات طرح های مورد نظر خود را جهت تامین نظر پارلمان و سنا که پس از تصویب نهایی برای اتحادیه اروپا ارسال کرده است را اعلام نمود. این طرح ها در قالب 6 سرفصل به میزان 196 میلیارد یورو به شرح ذیل ارائه شده است. لازم به ذکر است مجموع وام مصوب برای ایتالیا 209 میلیارد یورو می‌باشد:
دیجتالی کردن، نوآوری، رقابتی کردن و فرهنگ سازی –7 میلیارد یورو
انقلاب سبز، انتقال تکنولوژی سبز و طرح های اکولوژیک –3 میلیارد یورو
توسعه ساختار زیربنایی و جابجایی (حمل ونقل) پایدار 27.8 میلیارد یورو
آموزش وتحقیقات علمی 19.1 میلیاردیورو
برابری جنسیتی ، همسان سازی اجتماعی و ادغام اجتماعی 17.2 میلیارد یورو
بهداشت و درمان 9 میلیارد یورو