روزنامه کوریره دلاسرا : بازسازی اقتصادی کشور

روز گذشته "ماتئو رنتزی" رهبر حزب ایتالیای زنده (از جناح اکثریت) در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی طرح ملی ازسرگیری و بازسازی اقتصاد کشور تدوینی از سوی "جوزپه کونته" نخست وزیر ایتالیا را به شدت مورد انتقاد قرار داده، آن را «بی روح و وصله چسبانی پیشنهادات وزارت خانه‌ها» توصیف کرده و در مقابل طرح پیشنهادی حزبش در این ارتباط با محوریت چهار اولویت فرهنگ، زیرساخت ها، محیط زیست و فرصت ها برای هزینه 209 میلیارد منابع مالی صندوق ریکاوری اروپا را معرفی نمود.
"نیکلا زینگارتی" دبیرکل حزب دموکراتیک طرح تدوینی "کونته" برای ازسرگیری و بازسازی اقتصاد ایتالیا را «خوب و مثبت» دانسته و معتقد است : «می‌توان آن را از طریق تعامل پارلمانی حتی با نیروهای اپوزیسیون بهتر و غنی تر نیز نمود». جنبش سیاسی آزادی و برابری نیز خواهان «افزایش منابع تخصیصی به بخش بهداشت درمان، اصلاح قانون کار و توجه بیشتر به طرح های زیست محیطی و اقتصاد دورانی» می‌باشد.
روزنامه کوریره دلاسرا : "جوزپه کونته" نخست وزیر ایتالیا پس از مطلع نمودن "سرجو ماتارلا" رئیس جمهور این کشور از احتمال بروز بحران دولتی، اخیراً مشاوره‌هایی را با احزاب جناح اکثریت جهت بررسی ایستایی دولت آغاز نمود. وزیر کشاورزی ایتالیا از حزب ایتالیای زنده در این رابطه اظهار داشت «در صورتی که دولت پاسخ های لازم را به ما ارائه ندهد، اینجانب به همراه "النا بونِتّی" وزیر فرصت های برابر از مقام خود استعفا خواهیم داد. این تصمیم تهدید نبوده، بلکه نشان دهنده جدیت ما در مواضع مان است. اینجا موضوعاتی بس مهم تر از صندلی و مقام در میان است. وزرا می آیند و می روند، ولی روند صحیح احیای اقتصادی کشور یا اکنون باید آغاز شود و یا ممکن است تحقق آن برای همیشه ناممکن و عقیم مانده و بدهی‌های انباشته به فرزندان ما در نسل های بعدی منتقل شود».