مقررات جدید دولت ایتالیا در مورد منع رفت و آمد

مقررات جدید دولت ایتالیا در مورد منع رفت و آمد از 16 ژانویه تا پایان ژانویه ( حدود 50 روز) تمدید شده است و این مقررات شامل منع رفت و آمد میان مناطق( حتی مناطق زرد) بوده و وضعیت اضطراری تا پایان آوریل تمدید خواهد شد. در این مقررات جدید نیز منع رفت و آمد همانند گذشته از ساعت 10 شب تا 05 صبح تمدید خواهد شد و استخرها و سالن های وزرشی نیز بسته خواهند بود. پنج منطقه (کالابریا ، امیلیا رومانیا ، لومباردی ، سیسیل و ونتو) از تاریخ 11 ژانویه در گروه مناطق نارنجی قرار خواهند گرفت. 12 منطقه در معرض ریسک بالا قرار داشته و 13 منطقه پرخطر که در شرایط دشواری از لحاظ بیماری و فشار بر تیم پزشکی به سر می برند، و اولویت واکسیناسیون دارند همچنان جزو مناطق قرمز هستند . در مناطق زرد، رستورنها و بار نیز ساعت 6 عصر بسته شده و بعد از این زمان فقط غذا و نوشیدنی بصورت تحویل در منزل صورت خواهد گرفت. همچنان در مورد دید و بازدید دوستان و پدر و مادر صرفا تا تعداد دونفر ( به استثناء افراد زیر 14 سال)، هنوز تصمیم گیری نشده است. ایالات ونتو و امیلیا رومنیا همچنان جزو مناطق پرخطر و قرمز هستند.
پیش از این در مورد بازگشت دانش آموزان دبیرستانی از تاریخ 7 ژانویه توافق شده بود که با وضع مقررات جدید، دولت ضرب الاجل را به روز دوشنبه11 ژانویه موکول کرد ، اما تقریباً همه مناطق (لاتزیو ، امیلیا رومانیا ، آمبریا ، سیسیل و ساردینیا آخرین مناطقی که به این لیست اضافه شدند) تصمیم گرفته اند که مهلت بازگشت به کلاسها را بیشتر به تعویق بیندازند ، برخی به 18 ژانویه ، برخی به 25 و برخی به 1 فوریه. بنابراین اصلا دور از انتظار نیست که مقامات اجرایی تصمیم بگیرند تا در مقررات وضع شده جدید مداخله کرده و بازگشت به کلاس را حداقل تا اول فوریه به تعویق اندازند.