تولد غول خودروسازی ایتالیا-امریکا-فرانسه (استلانتیس)

ایل سوله ص 2، با تولد شرکت استلانتیس که از ائتلاف غولهای خودروسازی ایتالیا و فرانسه متولد شد، چهارم خودرو ساز بزرگ دنیا بعد از جنرال موتورز، فولکس واگن، رنونیسان شکل گرفت. اتحاد فیات کرایسلر و پژوسیتروئن باپیش بینی درآمد 57 میلیارد یورو (32 میلیاردسهم فیات و 25 میلیارد سهم طرفهای فرانسوی)، و سرمایه گذاری جاری 2.680 میلیارد یورویی که سهم فیات 1.5 میلیارد و سهم پژو سیتروئن 1.170 میلیاردخواهد بود، ظرفیت تولید 8.1 میلیون در قالب 14 برند انواع سواری، شاسی بلند وکامیونت وا شتغال 400 هزارنفر در این شرکت می‌باشد. سهام داران اصلی فیات کرایسلر تاکنون شامل: فیات اکسور (خانواده آنیلی با 28.8% ) بانک UBS با 4.4، شرکت سرمایه گذاری اموندی با 3.1 و بانک ایتالیا 9/0 % هستند که بعد از ادغام با شرکتهای فرانسوی سهامداران عمده استلانتیس عبارت خواهند بود از فیات اکسور 14.4% ، بانک bpi با 6.2، شرکت دانگ فنگ چین با 5.6% و خانواده پژو با 7.2% می‌باشند. مجموع سود(زیان) انباشته شرکت مشترک درحال حاضر 2.360- میلیاردیورو (زیان) می‌باشد که سهم فیات 2.7 میلیارد زیان و سود پژو ستروئن 376 میلیون یورو محاسبه شده است.
ایل سوله در تحلیلی درخصوص این خبر و اثرات آن بر ایتالیا اظهار داشته: سکوت سیاسی ایتالیا در خصوص این اتحاد مهم سوال برانگیز است. هیچکدام از شخصیت های مهم کشوردر این خصوص از روز گذشته که رسما این اتحاد شروع به فعالیت نمود اظهارنظری نداشته اند. هرچند بنظر می رسد شرکت فیات کرایسلر عمدتا آمریکایی می‌باشد ولی ائتلاف با شرکای فرانسوی منافع آن را به هر سه کشور سرازیرخواهد کرد. این ائتلاف برای ایتالیا با عرضه مهمترین شرکت خودروساز خود که فرصتهای شغلی فروانی را تاکنون داشته، حائز اهمیت می‌باشد. نقشی که این ائتلاف در ارتقاء فنآوری وتولید درکشورمیتواند ایفا کند منحصر به صنعت خودرو سازی نخواهدشد بلکه عرصه نوآوری ، تقویت ایده‌های تولید و تقویت مسیر رشد صنعت را رقم خواهد زد.