آخرین رمان نویسنده ناشناس ایتالیایی منتشر شد

آخرین رمان النا فرانته توسط انتشارات کتاب خورشید منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اِلنِا فِرّانته، نام مستعار نویسنده‌ای ایتالیایی است که به صورت ناشناس فعالیت می‌کند. فِرّانته با وجودی که به عنوان رمان‌نویسی بین‌المللی شناخته شده، توانسته هویت واقعی خود را از زمان انتشار نخستین رمانش در سال ۱۹۹۲ مخفی نگه دارد. او در بیست‌وهشت سال فعالیت ادبی خود جایزه‌های گوناگون و معتبر را از آن خود کرده، یا جزو منتخبان دریافت آنها قرار گرفته است.
به گفته شهرام شاه شهید مدیر فروش انتشارات کتاب خورشید، «زندگی پُردروغِ آدم‌بزرگ‌ها» آخرین اثر فرانته است که در نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شده و توسط این انتشارات به زودی رونمایی خواهد شد.
وی درباره داستان این رمان گفت:"جُوانّا دختر نوجوان شانزده‌ساله‌ای که در یک خانوادۀ فرهنگی متولد شده و یک روز عصر ناخواسته با شنیدن جمله‌ای از پدرش، طوفانی در ذهن او شکل می‌گیرد، طوفانی که نه فقط ذهن و زندگی او، بلکه زندگی خانواده‌اش را زیرورو می‌کند. جوانّا در این شرایط مانند قایقی در دریای موّاج حوادث پیش می‌رود و در این میان نوجوانی‌اش را سپری می‌کند."
"زندگی پر دروغ آدم بزرگ ها" توسط سید مهدی موسوی از زبان اصلی ایتالیایی و با اجازه رسمی صاحب اثر برای نشر به زبان فارسی در پانصد نسخه و به قیمت ۹۵ هزار تومان توسط انتشارات کتاب خورشید منتشر می شود.