توسعه بخش راه آهن ایتالیا با استفاده از وام اتحادیه اروپا

ایل سوله ص 10، شرکتهای سوئیسی، فرانسوی وایتالیا مترصد فرصت ایجاد شده وام 3.6 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به ایتالیا برای تقویت شبکه حمل ونقل ریلی این کشور هستند. شرکتهای مختلف حمل ونقل و ساخت و ساز این کشور ها از امروز فعالیت خود را در حمل ونقل کالا ایتالیا افزایش داده اند. مهمترین مسیر ریلی ایتالیا ازبندر باری در جنوب این کشور به سوی فرانسه از طریق شهر پسکارا می باشدکه هم اکنون 3 بار در هفته به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود. بیش از 90% از انتقال کالا در ایتالیا از مسیر جاده ای صورت میگیرد که باتوجه به الزامات اتحادیه اروپا بایستی در راستای کاهش گازکربنیک، به حمل ریلی تغییر یابد.
تاکید دولت بر توسعه بندر جنوا
ایل سوله ص 10، طرح موج شکن عظیم بندر جنوا برای پهلوگیری کشتی های عظیم بطور جدی در دستوروزارت راه و توسعه زیربنایی این کشور بوده و بدنبال سرمایه گذاران غیر دولتی در این طرح 900 میلیون یورویی میباشد. مقرر است 500 میلیون از بودجه این طرح از طریق وام بازسازی اتحادیه اروپا تامین شود. دولت همچنین اعلام آمادگی کرده تا ضمانت نامه 250 میلیون یورویی برای سرمایه گذاران در این طرح صادرنماید.