اعزام هیات تجاری-اقتصادی به عمان

scan0096

scan0097