جلسات کمیسیون‌های اتاق ایران و ایتالیا

اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا،
جلسات اين هفته هيات رييسه كميسيون‌ها به دستور ریاست اتاق ایران و ایتالیا جناب آقای مهندس پورفلاح معلق می‌باشد و تا رسیدن تعداد اعضای هر کمیسیون به حد نصاب 15 نفر جهت تشکیل آن کمیسیون، این جلسات برگزار نخواهد شد.