اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا سه‌شنبه ششم اسفندماه از ساعت 14 تعطیل است

اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا سه‌شنبه ششم اسفندماه به دلیل شرکت در سمینار از ساعت 14 تعطیل است