ارائه نمایندگی شرکت ایتالیایی

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند،

یک شرکت ایتالیایی برای ارائه خدمات خود به بخش‌های مختلف صنعت در رشته‌های زیر نماینده می‌پذیرد:

  • Asset management
  • Amusement park
  • Software
  • Electrical cabinet

لطفاً برای همکاری، مشخصات خود را جهت ارائه به شرکت ایتالیایی در اختیار اتاق ایران و ایتالیا قرار دهید.

۸۸۷۵۰۰۸۶

داخلی ۱۰۸