فصلنامه تخصصی دنیای بهتر

فصلنامه اتاق ایران و ایتالیا که نام کامل آن «بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم» با کیفیت بسیار بالا و چاپ مطالب مفید اقتصادی و اجتماعی مرتبط با ایران و ایتالیا به زبان‌های فارسی و ایتالیایی منتشر می‌گردد.

اعضای اتاق می‌توانند فایل مربوط به نشریه را در این صفحه دانلود نمایند.

  

72 38 001 2  72 39 001 2 40 2 
فصلنامه دنیای بهتر شماره ۳۸ فصلنامه دنیای بهتر شماره ۳۹ فصلنامه دنیای بهتر شماره ۴۰ 

 


scan0127 resized  scan0126 resized  scan0129 resized
فصلنامه دنیای بهتر شماره ۴۱ فصلنامه دنیای بهتر شماره ۴۲ فصلنامه دنیای بهتر شماره ۴۳

 

Magazine44-FirstPage    
فصلنامه دنیای بهتر شماره ۴۴