کمیسیون تجارت، پولی بانکی

About This Commission

TPL_HI_MENU_COMMISSION_BULLETIN_NIM

صورتجلسه نهمین کمیسیون تجارت، پولی-بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا یکشنبه چهاردهم دی ماه سال 1399

Gennaio 5 2021

نهمینجلسه کمیسیون"تجارت، پولی-بانکی و بیمه" اتاق مشترک ایران-ایتالیا به صورت آنلاین در روز یکشنبه چهاردهم دی ماه سال 1399 با حضور ریاست کمیسیون جناب آقای...
Continue
صورتجلسه هشتمین کمیسیون تجارت، پولی-بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران-ایتالیا

Dicembre 2 2020

بخشنامه بانک مرکزی مورخ 8.8.1399 در مورد اسناد حمل هشتمینجلسه کمیسیون"تجارت، پولی-بانکی و بیمه" اتاق مشترک ایران-ایتالیا به صورت آنلاین در روز یکشنبه نهم آذر...
Continue
صورتجلسه مشترک «کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه» و «کمیسیون صنعت و معدن»

Novembre 25 2020

صورتجلسه مشترک «کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه» و «کمیسیون صنعت و معدن» اتاق مشترک ایران و ایتالیا جلسه کمیسیون به صورت وبینار در روز یکشنبه یازدهم...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی بانکی و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-شهریور 1399

Settembre 20 2020

پنجمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی-بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران-ایتالیا در روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه سال 1399 با حضور ریاست کمیسیون جناب...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی بانکی و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-مرداد 1399

Agosto 5 2020

چهارمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی-مالی و بیمه اتاق مشترک ایران-ایتالیا در روز یکشنبه دوازدهم مرداد ماه سال 1399 با حضور ریاست کمیسیون جناب آقای...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی بانکی و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-تیر1399

Luglio 7 2020

سومین جلسه کمیسیون تجارت، پولی بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سال 1399 در روز یکشنبه هشتم تیر ماه با حضور ریاست...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی-بانکی و بیمه خردادماه

Giugno 8 2020

   دومین جلسه کمیسیون تجارت، پولی بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سال 1399 در روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه با حضور...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، مالی و بیمه-اردیبهشت 1399

Maggio 11 2020

نخستین جلسه کمیسیون تجارت، پولی-مالی و بیمه اتاق مشترک ایران-ایتالیا در روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1399 با حضور ریاست کمیسیون جناب آقای داود،...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا-سیزدهم بهمن 1398

Febbraio 9 2020

دومین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه سال 1398 اتاق مشترک ایران و ایتالیا در روز یکشنبه، سیزدهم بهمن ماه با حضور ریاست کمیسیون...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا-8 اردیبهشت 1398

Maggio 26 2019

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا 8 اردیبهشت 1398 اولین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال 1398،...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی-دی ماه 1396

Gennaio 9 2018

نهمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال جاری، روز یکشنبه 3 دی‌ماه با حضور سرکار خانم گوشه "رئیس کمیسیون...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی آذر ماه 1396

Dicembre 10 2017

هشتمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال جاری، روز یکشنبه 5 آذر‌ماه با حضور سرکار خانم گوشه "رئیس کمیسیون...
Continue
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 05/06/1396

Settembre 18 2017

پیرو هماهنگی‌های انجام شده توسط ارسال دعوتنامه و تماس تلفنی مورخ 29/05/1396، پنجمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی سال1396 اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی...
Continue
صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 01/05/1396

Novembre 30 -0001

    پیرو دعوتنامهشماره ک/4/20523 مورخ 26/04/1396 و اطلاع رسانی از طریق نرم افزار تلگرام، چهارمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی سال1396 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن...
Continue
صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 11/04/1396

Luglio 18 2017

صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا
یکشنبه مورخ 11/04/1396 پیرو دعوتنامه شماره ک/3/20523 مورخ 05/04/1396 و تماس تلفنی، اولین کمیسیون تجارت،...
Continue
صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی یکشنبه مورخ 03/02/1396

Maggio 11 2017

     پیرو دعوتنامه شماره ک/1/20523 مورخ  31/01/1396 و  تماس تلفنی،  اولین کمیسیون  تجارت، پولی و بانکی سال1396 اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی  ایران و...
Continue
صورت جلسه01/12/1395

Aprile 16 2017

به نام خدا صورت جلسه کمیسیون های اتاق ایران و ایتالیا نام کمیسیون : کمیسیون امور بانکی و تجارت                                            تاریخ برگزاری جلسه01/12/1395 تعداد حاضرین :8 شرکت عضو                ساعت...
Continue
صورت جلسه مورخ 3/11/1395

Febbraio 5 2017

به نام خدا صورت جلسه کمیسیون های اتاق ایران و ایتالیا نام کمیسیون : کمیسیون امور بانکی و تجارت                ...
Continue
صورت جلسه مورخ 1395/09/05

Gennaio 29 2017

به نام خدا صورت جلسه کمیسیون های اتاق ایران و ایتالیا نام کمیسیون : کمیسیون امور بانکی و تجارت                                            تاریخ برگزاری جلسه05/09/1395 تعداد حاضرین : 5 شرکت عضو...
Continue
اولین کنفرانس پساتحریم اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Febbraio 2 2016

مقامات ایتالیایی همواره اعلام کرده اند که شرکت های ایتالیایی خود را برای حضور در بازار ایران آماده کرده اند و متعهد به همکاری با...
Continue