About This Commission

About

کمیسیون گردشگری 

این کمیسیون از قدیمی ترین کمیسیون های اتاق بوده که پس از رفع تحریم ها بصورتی بسیار فعال تشکیل می گردد و بخش های مختلف گردشگری را مورد بررسی قرار می دهد.

از مهمترین اهداف این کمیسیون کمک به ارائه راهکار هایی به سازمان ها و دستگاه های ذیربط به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین شده در زمینه ارتقا صنعت گردشگری در کشور می باشد.

اعضای این کمیسیون معمولا در رشته های مختلف گردشگری اعم از آژانس های خدمات مسافربری، هتلداری شرکت های بیمه و ... می باشند.

جهت آگاهی از مسائل روز گردشگری و پیشرفت های بین المللی معمولا از کارشناس و دست اندر کاران آگاه و مرتبط در هر جلسه کمیسیون دعوت به عمل می آورند

این کمیسیون در اولین چهارشنبه هر ماه تشکیل می گردد.

Bulletin

صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Giugno 19 2019

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Giugno 19 2019

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Giugno 19 2019

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Giugno 19 2019

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اردیبهشت ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Maggio 1 2019

اولین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت ماه راس ساعت 15 با حضور ریاست اتاق و...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اسفند ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Febbraio 27 2019

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هشتم اسفند ماه سال جاری راس ساعت 15 با حضور ریاست اتاق و...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری بهمن ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Febbraio 2 2019

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم بهمن ماه سال جاری راس ساعت 14 با حضور ریاست اتاق و...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری دی ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Gennaio 1 2019

هفتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، پنجم دی ماه سال جاری راس ساعت 14 با حضور ریاست اتاق و...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری آذرماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Novembre 28 2018

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هفتم آذر ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری آبان‌ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Novembre 3 2018

پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، دوم آبان ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مهرماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Ottobre 8 2018

چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، چهارم مهر ماه سال جاری با حضور اعضای این کمیسیون، آقایان محمد شیرکوند،...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا سوم مردادماه 1397

Agosto 19 2018

دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم مرداد ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه سمینار گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Luglio 10 2018

دومین جلسه مشترک کارگروه علمی و اجرایی سمینار گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز سه شنبه، نوزدهم تیر ‌ماه سال جاری با حضور...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Giugno 27 2018

اولین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، ششم تیر ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Gennaio 29 2018

دهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، چهارم بهمن ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-ششم دی ماه 1396

Dicembre 30 2017

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، ششم دی ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا هشتم آذر ماه نود و شش

Dicembre 9 2017

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هشتم آذر ماه سال جاری با حضور اعضای این کمیسیون، آقایان علیرضا ناظم‌الرعایایی،...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

Ottobre 30 2017

هفتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم آبان ماه سال جاری و با حضور جناب آقای مهندس پورفلاح "ریاست...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا پنجم مهرماه ۱۳۹۶

Ottobre 8 2017

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، پنجم مهرماه سال جاری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان علیرضا ناظم‌الرعایا، محمد...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 08/06/96

Settembre 18 2017

پنجمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 08/06/96 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

Luglio 26 2017

چهارمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال ۱۳۹۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با حضور ریاست...
Continue
صورتجلسه آموزشی مشترک اداره روابط عمومی و تشریفات اتاق ایران و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا مورخ 19/04/96

Luglio 29 2017

جلسه آموزشی مشترک اداره روابط عمومی و تشریفات اتاق ایران و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا روز دوشنبه مورخ 19/04/96 در محل اتاق...
Continue
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 14/04/96

Luglio 16 2017

صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 14/04/96 سومین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 14/04/96 در محل اتاق بازرگانی ایران...
Continue
صورتجلسه مورخ 1396/2/6

Maggio 6 2017

صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 1396/2/6 اولین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 06/02/96 در محل اتاق بازرگانی ایران...
Continue
صورت جلسه مورخ 1396/2/6

Maggio 6 2017

صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 03/02/1396      پیرو دعوتنامه شماره ک/1/20523 مورخ  31/01/1396 و  تماس تلفنی،  اولین کمیسیون  تجارت،...
Continue
صورت جلسه مورخ 01/10/95

Gennaio 29 2017

هفتمین  نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 01/10/95 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
Continue
صورت جلسه مورخ 03/09/95

Dicembre 18 2016

ششمین  نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 03/09/95 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
Continue