جناب آقای مهندس احمد پورفلاح

ریاست محترم اتاق ایران – ایتالیا

 

پرواز اندوهناک روح همسر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت گفته و خود را در این غم بزرگ شریک میدانیم.

برای روح بزرگ ایشان آرامش و نور و برای جنابعالی و خانواده محترم صبر الهی آرزومندیم.

 

اعضا هیئت رئیسه، دبیرکل

و کادر دبیرخانه اتاق ایران و ایتالیا