عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

این کمیسیون که در آن طیف گسترده‌ای از اعضای مرتبط مشارکت می‌نماید، در حول دوره یک ساله خود به بررسی موضوعات روز و مورد درخواست اعضای کمیسیون می‌پردازد.

در جلسات ماهانه این کمیسیون معمولا کارشناسان مرتبط با مسائل بانکی، بیمه، مالیاتی و … دعوت به عمل می‌آید. اعضای کمیسیون موارد درخواستی را به هیات رییسه پیشنهاد داده و در صورت لزوم از کارشناس معتبر در آن زمینه جهت ارائه اطلاعات دعوت به عمل می‌آید.

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (17 آبان 1402) 

اولین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در دوره ی جدید (سال 1402) روز چهارشنبه 17 آبان ماه 1402، با حضور خانم حسین زاده رئیس کمیسیون، آقای خسروشاهی نایب رئیس اول، خانم احمدی نایب رئیس دوم، آقای خواجوی کارشناس…

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (13 خرداد 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (5 بهمن 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (3 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (12 مهر 1401) 
صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (25 مهر 1402) 

جلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 25/07/1402 با حضور ریاست اتاق آقای مهندس پورفلاح و دبیر کل اتاق خانم مهندس شهابی و اعضا علاقمند در محل این اتاق برگزار شد. در ابتدای جلسه آیین…

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (13 اردیبهشت 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (7 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (4 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (17 آبان 1402) 

اولین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در دوره ی جدید (سال 1402) روز چهارشنبه 17 آبان ماه 1402، با حضور خانم حسین زاده رئیس کمیسیون، آقای خسروشاهی نایب رئیس اول، خانم احمدی نایب رئیس دوم، آقای خواجوی کارشناس…

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (13 خرداد 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (5 بهمن 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (3 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (12 مهر 1401) 
صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (25 مهر 1402) 

جلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 25/07/1402 با حضور ریاست اتاق آقای مهندس پورفلاح و دبیر کل اتاق خانم مهندس شهابی و اعضا علاقمند در محل این اتاق برگزار شد. در ابتدای جلسه آیین…

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (13 اردیبهشت 1402) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (7 دی 1401) 
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه (4 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه