عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

کمیسیون گردشگری

کمیسیون گردشگری

این کمیسیون از قدیمی‌ترین کمیسیون‌های اتاق بوده که پس از رفع تحریم‌ها بصورتی بسیار فعال تشکیل می‌گردد و بخش‌های مختلف گردشگری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

از مهمترین اهداف این کمیسیون کمک به ارائه راهکارهایی به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین شده در زمینه ارتقا صنعت گردشگری در کشور می‌باشد.

اعضای این کمیسیون معمولا در رشته‌های مختلف گردشگری اعم از آژانس‌های خدمات مسافربری، هتلداری شرکت‌های بیمه و … می‌باشند.

جهت آگاهی از مسائل روز گردشگری و پیشرفت‌های بین‌المللی معمولا از کارشناس و دست‌اندرکاران آگاه و مرتبط در هر جلسه کمیسیون دعوت به عمل می‌آورند

کمیسیون گردشگری

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (3 بهمن 1401) 

پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 3 بهمن 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور خانم مهندس شهابی دبیرکل اتاق مشترک ایران و ایتالیا، خانم اسلامیه، خانم سلیمانی،خانم فاتح، آقای طاهری راد و آقای فاطمی از اعضای اتاق و…

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (7 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (18 مهر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (5 دی 1401) 

چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 5 دی 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور ریاست جلسه آقای شیرکوند، نایب رئیس دوم آقای رحمانی موحد، خانم اسلامیه، خانم سلیمانی، آقای طاهری راد و آقای فتح اللهی از اعضای اتاق…

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (2 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (3 بهمن 1401) 

پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 3 بهمن 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور خانم مهندس شهابی دبیرکل اتاق مشترک ایران و ایتالیا، خانم اسلامیه، خانم سلیمانی،خانم فاتح، آقای طاهری راد و آقای فاطمی از اعضای اتاق و…

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (7 آذر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (18 مهر 1401) 
صورتجلسه کمیسیون گردشگری (5 دی 1401) 

چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری در تاریخ 5 دی 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا با حضور ریاست جلسه آقای شیرکوند، نایب رئیس دوم آقای رحمانی موحد، خانم اسلامیه، خانم سلیمانی، آقای طاهری راد و آقای فتح اللهی از اعضای اتاق…

صورتجلسه کمیسیون گردشگری (2 آبان 1401) 
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری