تجارت، پولی بانکی و بیمه

کمیسیون تجارت، پولی بانکی

More about this commission

About

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

این کمیسیون  که در آن طیف گسترده‌ای از اعضای مرتبط مشارکت می‌نماید، در حول دوره یک ساله خود به بررسی موضوعات روز و مورد درخواست اعضای کمیسیون می‌پردازد.

در جلسات ماهانه این کمیسیون معمولا کارشناسان مرتبط با مسائل بانکی، بیمه، مالیاتی و ... دعوت به عمل می‌آید. اعضای کمیسیون موارد درخواستی را به هیات رییسه پیشنهاد داده و در صورت لزوم از کارشناس معتبر در آن زمینه جهت ارائه اطلاعات دعوت به عمل می‌آید.

جلسات کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه در دومین یک‌شنبه هر ماه تشکیل می‌گردد.

Bulletin

صورتجلسه نهمین کمیسیون تجارت، پولی-بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا یکشنبه چهاردهم دی ماه سال 1399

January 5 2021

نهمینجلسه کمیسیون"تجارت، پولی-بانکی و بیمه" اتاق مشترک ایران-ایتالیا به صورت آنلاین در روز یکشنبه چهاردهم دی ماه سال 1399 با حضور ریاست کمیسیون جناب آقای...
Read More...
صورتجلسه هشتمین کمیسیون تجارت، پولی-بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران-ایتالیا

December 2 2020

بخشنامه بانک مرکزی مورخ 8.8.1399 در مورد اسناد حمل هشتمینجلسه کمیسیون"تجارت، پولی-بانکی و بیمه" اتاق مشترک ایران-ایتالیا به صورت آنلاین در روز یکشنبه نهم آذر...
Read More...