کمیسیون صنایع

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...

اعضا

اعضا کمیسیون صنایع

مهر 27 1395

  کمیسیون صنایع اعضای هیات رییسه  رئیس: حسین محمدی نایب رئیس: رضا نوری دبیر: امید پند     ...
ادامه مطلب...