کمیسیون صنایع

معرفی

 

کمیسیون صنایع

اعضای هیات رییسه 

رئیس: حسین محمدی

نایب رئیس: رضا نوری

دبیر: امید پند

 

 

راه های ارتباطی

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...