کمیسیون گردشگری

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...

اعضا

اعضا کمیسیون گردشگری

مهر 27 1395

کمیسیون گردشگري اعضای هیات رییسه  رئیس کمیسیون: محمد شیرکوند نایب رئیس کمیسیون: زهرا نقوی دبیر کمیسیون: ندا ارشادپور       ...
ادامه مطلب...