کمیسیون گردشگری

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...

صورتجلسات

صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-مردادماه 1399

مرداد 22 1399

چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 6 مرداد ماه راس ساعت 14:30 وبا حضور اعضا این کمیسیون، خانمها...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-تیر 1399

تیر 17 1399

سومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 2 تیر ماه و درساعت 14:30 وبا حضور اعضا این کمیسیون، خانمها...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-خرداد 1399

خرداد 14 1399

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 29 اردیبهشت ماه راس ساعت 14 وبا حضور اعضا این کمیسیون، آقایان...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-اردیبهشت 1399

ارديبهشت 7 1399

اولین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 2 اردیبهشت ماه راس ساعت 14 و با حضور اعضا این...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

مرداد 22 1398

  سومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز یکشنبه، سیزدهم مرداد ماه راس ساعت 15با حضور ریاست اتاق و ناظر کمیسیون...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

خرداد 29 1398

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اردیبهشت ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

ارديبهشت 11 1398

اولین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت ماه راس ساعت 15 با حضور ریاست اتاق و...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اسفند ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

اسفند 8 1397

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هشتم اسفند ماه سال جاری راس ساعت 15 با حضور ریاست اتاق و...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری بهمن ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

بهمن 13 1397

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم بهمن ماه سال جاری راس ساعت 14 با حضور ریاست اتاق و...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری دی ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

دی 11 1397

هفتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، پنجم دی ماه سال جاری راس ساعت 14 با حضور ریاست اتاق و...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری آذرماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

آذر 7 1397

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هفتم آذر ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری آبان‌ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

آبان 12 1397

پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، دوم آبان ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

بهمن 9 1396

دهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، چهارم بهمن ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-ششم دی ماه 1396

دی 9 1396

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، ششم دی ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا هشتم آذر ماه نود و شش

آذر 18 1396

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هشتم آذر ماه سال جاری با حضور اعضای این کمیسیون، آقایان علیرضا ناظم‌الرعایایی،...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

آبان 8 1396

هفتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم آبان ماه سال جاری و با حضور جناب آقای مهندس پورفلاح "ریاست...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا پنجم مهرماه ۱۳۹۶

مهر 16 1396

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، پنجم مهرماه سال جاری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان علیرضا ناظم‌الرعایا، محمد...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 08/06/96

شهریور 27 1396

پنجمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 08/06/96 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

مرداد 4 1396

چهارمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال ۱۳۹۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با حضور ریاست...
ادامه مطلب...
صورتجلسه آموزشی مشترک اداره روابط عمومی و تشریفات اتاق ایران و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا مورخ 19/04/96

مرداد 7 1396

جلسه آموزشی مشترک اداره روابط عمومی و تشریفات اتاق ایران و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا روز دوشنبه مورخ 19/04/96 در محل اتاق...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 14/04/96

تیر 25 1396

صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 14/04/96 سومین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 14/04/96 در محل اتاق بازرگانی ایران...
ادامه مطلب...
صورتجلسه مورخ 1396/2/6

ارديبهشت 16 1396

صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 1396/2/6 اولین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 06/02/96 در محل اتاق بازرگانی ایران...
ادامه مطلب...
صورت جلسه مورخ 1396/2/6

ارديبهشت 16 1396

صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 03/02/1396      پیرو دعوتنامه شماره ک/1/20523 مورخ  31/01/1396 و  تماس تلفنی،  اولین کمیسیون  تجارت،...
ادامه مطلب...
صورت جلسه مورخ 01/10/95

بهمن 10 1395

هفتمین  نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 01/10/95 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
ادامه مطلب...
صورت جلسه مورخ 03/09/95

آذر 28 1395

ششمین  نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 03/09/95 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
ادامه مطلب...