کمیسیون گردشگری

صورتجلسه کمیسیون گردشگری بهمن ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم بهمن ماه سال جاری راس ساعت 14 با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری جناب آقای مهندس پورفلاح ، دبیر کل اتاق سرکار خانم مهندس شهابی، و اعضای این کمیسیون، خانمها گلناز علم بیگی، مانیلا مهاجر، شیوا لاجوردی و ندا ارشادپور "دبیر کمیسیون" و آقایان محمد شیرکوند، دارا پزشکیان، شاه نظری،رامین آذرمنش، مهدی نیری و هادی رضا نژاد ، در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا برگزار شد.

در این جلسه به طور خاص مسائل مربوط به همایش بزرگ گردشگری که قرار است در بهار 1398 توسط اتاق ایران و ایتالیا برگزار شود،مورد بررسی قرار گرفت.
با توافق اعضا و با توجه به شرایط مقرر شد این همایش به مدت دو روز و در بازه زمانی 19 تا 23 خرداد برگزار گردد.
همچنین برای هرچه با کیفیت تر برگزار شدن این همایش مقرر شد برای کلیه اعضا کمیسیون فراخوانی ارسال شود تا در جلسه فوق العاده 17 بهمن که به همین منظور برگزار خواهد شد،شرکت کنند.

IMG 3280

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...