کمیسیون گردشگری

صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-اردیبهشت 1399

اولین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 2 اردیبهشت ماه راس ساعت 14 و با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها زهرا نقوی و ندا ارشادپور "دبیر کمیسیون" و آقایان محمد شیرکوند، مک وارطانوسیان ، بابک اخوان، مهدی زواره محمدی و دارا پزشکیان به صورت آنلاین برگزار شد.
درابتدای جلسه به تبادل نظر پیرامون کشورهای پیشرو در زمینه جذب توریست با کمک امکاناتی به غیر از آثار تاریخی پرداخته شد. از جمله موزه TATE لندن که با یک برنامه ریزی هوشمند و نمایش آثار معاصر بین المللی مخاطبین زیادی را جذب کرده است.
در بخش دوم به بررسی اهداف بلند مدت کمیسیون پرداخته و در ادامه توضیح داده شد با توجه به شرایط موجود در ایام کرونا پیش بینی می شود در اوایل تابستان یک جهش بزرگ گردشگری در داخل ایران داشته باشیم البته مشروط بر اینکه موج دوم و سوم کرونا اتفاق نیفتد در غیر اینصورت مجددا صنعت گردشگری مانند صنایع دیگر دچار ضربه سنگینی خواهد شد.
با بررسی های انجام شده توسط آقای شیرکوند و برگزاری گفتگوهای بین المللی آنلاین مرتبط با صاحبنظران این صنعت موارد زیر بدست آمده است:
- فضای گردشگری که در بعد بین المللی به سه بخش اروپای غربی، جنوب شرقی آسیا و آمریکای شمالی تقسیم میشود دچار سقوط شدید خواهد شد.
- کشورهایی که برنامه ریزی مناسب، تبلیغات و آگاهی سازی را در شرایط پسا کرونا دنبال نمایند قطعا موفق خواهند شد که بر روی گردشگری داخلی با موفقیت تمرکز نمایند.
در بخش پایانی مقرر شد مسئولیت هر کدام از کارگروه های - تحقیق و توسعه - و - رخدادها و نمایشگاه ها – به ترتیب با جناب آقای زواره ای و جناب آقای وارطانوسیان باشد.
همچنین هر کدام از اعضا حاضر به بیان تجربیات خود در ایام قرنطینه پرداختند.
جلسه در ساعت 15:30 و با تشکر از اعضای شرکت‌کننده در این کمیسیون و اظهار رضایت از برگزاری جلسه به صورت آنلاین خاتمه یافت.

ندا ارشادپور
دبیر کمیسیون گردشگری

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...