کمیسیون گردشگری

صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-تیر 1399

سومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 2 تیر ماه و درساعت 14:30 وبا حضور اعضا این کمیسیون، خانمها زهرا نقوی، ساناز عاقل، مهناز علی نقی و ندا ارشادپورو آقایان محمد شیرکوند، بابک اخوان و دارا پزشکیان برگزار شد.

درابتدای جلسه به شرایط این روزهای شرکتها و موسسات گردشگری پرداخته شد. با توجه به ارزیابی متخصصین این صنعت شرایط نرمال اما جدیدی پیش رو خواهد بود. در این موقعیت حوزه فروش متفاوت خواهد شد و حوزه تبلیغات اهمیت بیشتری خواهد یافت. در گذر زمان مجددا سفرها آغاز خواهد شد و شرکتهایی موفق خواهند بود که بتوانند تصویر سازی بهتر و موفق تری از خود برای گردشگران داشته باشند.

در بخش دوم اعضا محترم به بررسی موضوع تجمیع شرکتهای خدمات مسافرتی،هتلها و سایر شرکتهای مرتبط با مبحث گردشگری پرداختند.

از مزایای تجمیع شرکتها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

·تعداد مخاطب را در مدت زمان کوتاه بالا میبرد.
·قیمت تاثیر گذار را کاهش می دهد.
در شرایط کنونی که قیمت ارائه خدمات بسیار مهم است برای زنده نگه داشتن این صنعت باید بتوان افراد را متقاعد به سفر کرد و شرکتهایی که هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند برای سال 2022 برنامه ریزی کرده و با ارائه قیمت های پایین تر و ارائه تبلیغات جذاب تر خود را سرپا نگه داشته اند.

در بخش سوم شرایط برگزاری رویدادها و نمایشگاه ها در ایران مورد بحث و گفتگو قرارگرفت . برگزاری رویدادها و نمایشگاهها در دنیا به صورت فیزیکی کمتر بوده و عموما آنلاین برگزار خواهند شد. اما با توجه به ملیت ها و فرهنگها تفاوت خواهند داشت. در ایران به دلیل حفظ بقا شرکتها و موسسات مجبور به حضور فیزیکی در نمایشگاه ها هستند.

در ادامه جناب آقای شیرکوند برگزاری آنلاین همایش بزرگ گردشگری اتاق ایتالیا را مطرح نمودند که مورد استقبال اعضا محترم قرار گرفت و مقرر شد سرکار خانم نقوی مدیر اجرایی این همایش باشند و جلسات بیشتری برای برگزاری این همایش که به پیشنهاد ایشان انتهای سپتامبر یا اوایل اکتبر برگزار خواهد شد، تشکیل گردد.

جلسه در ساعت 16:00 و با تشکر از اعضای شرکت‌کننده در این کمیسیون خاتمه یافت.

ندا ارشادپور

دبیر کمیسیون گردشگری

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...