کمیسیون گردشگری

صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-مردادماه 1399

چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 6 مرداد ماه راس ساعت 14:30 وبا حضور اعضا این کمیسیون، خانمها نقوی ، علی نقی و ندا ارشادپور«دبیر کمیسیون» و آقایان شیرکوند، وارطانوسیان و پزشکیان، و به صورت آنلاین برگزار شد.

در قسمت اول این جلسه با توجه به ارائه طرح اولیه پیشنهادی سمینار آنلاین گردشگری که توسط جناب آقای شیرکوند به منظور بررسی توسط اعضا محترم در کانال کمیسیون گردشگری قرار گرفته بود، به بررسی و انتخاب نکته اصلی این وبینار پرداخته شد. با توجه به محورهای پیشنهادی و با توجه به نظر حضار محترم موضوع " گردشگری و اقتصاد" با کسب بیشترین آرا به عنوان موضوع اصلی سمینار بزرگ گردشکری انتخاب گردید.

در قسمت دوم، بندهای موضوع "گردشگری و اقتصاد" مورد بررسی قرار گرفت و موارد زیر نهایی شد:

 

 

  1. جایگاه گردشگری در برنامه های توسعه اقتصادی
  2. نقش و تأثير صنعت گردشگري فرهنگی بر اشتغال ملي و منطقه اي
  3. مشکلات صنعت گردشگری با رویکرد نفوذ به بازار بین المللی
  4. گردشگري و نقش آن درارتقاء جايگاه اقتصادي مناطق کمتر برخوردار کشور
  5. گردشگری فرهنگی، کارآفرینی و اشتغال زایی بانوان
  6. گردشگري شهري و روستایی و نقش آن در توسعه اقتصادی

 

 

و در ادامه موضوع های مخاطبين وبينار، اهداف وبينار در كميسيون گردشگری، حاميان همايش و سایر عناوین مورد تایید اعضا محترم قرار گرفت.

در قسمت سوم جلسه، تایم شیت وبینار و پیشنهاد برگزاری این سمینار در سپتامبر و اکتبر 2020 توسط جناب آقای شیرکوند ارائه گردید.

همچنین مقرر شد اعضا محترم حاضر نظرات و پیشنهادات خود را ظرف 48 ساعت بعد از جلسه اعلام فرمایند.

جلسه در ساعت 16:15 و با تشکر از اعضای شرکت‌کننده در این کمیسیون و اظهار رضایت از برگزاری جلسه به صورت آنلاین خاتمه یافت.

ندا ارشادپور

دبیر کمیسیون گردشگری

تماشاخانه تصویر

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...