کمیسیون گردشگری

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...

معرفی

کمیسیون گردشگری 

این کمیسیون از قدیمی‌ترین کمیسیون‌های اتاق بوده که پس از رفع تحریم‌ها بصورتی بسیار فعال تشکیل می‌گردد و بخش‌های مختلف گردشگری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

از مهمترین اهداف این کمیسیون کمک به ارائه راهکارهایی به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین شده در زمینه ارتقا صنعت گردشگری در کشور می‌باشد.

اعضای این کمیسیون معمولا در رشته‌های مختلف گردشگری اعم از آژانس‌های خدمات مسافربری، هتلداری شرکت‌های بیمه و ... می‌باشند.

جهت آگاهی از مسائل روز گردشگری و پیشرفت‌های بین‌المللی معمولا از کارشناس و دست‌اندرکاران آگاه و مرتبط در هر جلسه کمیسیون دعوت به عمل می‌آورند

این کمیسیون در اولین دوشنبه هر ماه تشکیل می‌گردد.

اطلاعیه ها

صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-مردادماه 1399

مرداد 22 1399

چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 6 مرداد ماه راس ساعت 14:30 وبا حضور اعضا این کمیسیون، خانمها...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-تیر 1399

تیر 17 1399

سومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 2 تیر ماه و درساعت 14:30 وبا حضور اعضا این کمیسیون، خانمها...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-خرداد 1399

خرداد 14 1399

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 29 اردیبهشت ماه راس ساعت 14 وبا حضور اعضا این کمیسیون، آقایان...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-اردیبهشت 1399

ارديبهشت 7 1399

اولین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1399 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه، 2 اردیبهشت ماه راس ساعت 14 و با حضور اعضا این...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

مرداد 22 1398

  سومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز یکشنبه، سیزدهم مرداد ماه راس ساعت 15با حضور ریاست اتاق و ناظر کمیسیون...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

خرداد 29 1398

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

خرداد 29 1398

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

خرداد 29 1398

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری خرداد ماه 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

خرداد 29 1398

دومینجلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه راس ساعت 15با حضور اعضا این کمیسیون، خانمها فریبا...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اردیبهشت ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

ارديبهشت 11 1398

اولین جلسه کمیسیون گردشگری سال 1398 اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت ماه راس ساعت 15 با حضور ریاست اتاق و...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اسفند ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

اسفند 8 1397

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هشتم اسفند ماه سال جاری راس ساعت 15 با حضور ریاست اتاق و...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری بهمن ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

بهمن 13 1397

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم بهمن ماه سال جاری راس ساعت 14 با حضور ریاست اتاق و...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری دی ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

دی 11 1397

هفتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، پنجم دی ماه سال جاری راس ساعت 14 با حضور ریاست اتاق و...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری آذرماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

آذر 7 1397

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هفتم آذر ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری آبان‌ماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

آبان 12 1397

پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، دوم آبان ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مهرماه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

مهر 16 1397

چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، چهارم مهر ماه سال جاری با حضور اعضای این کمیسیون، آقایان محمد شیرکوند،...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا سوم مردادماه 1397

مرداد 28 1397

دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم مرداد ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه سمینار گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

تیر 19 1397

دومین جلسه مشترک کارگروه علمی و اجرایی سمینار گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز سه شنبه، نوزدهم تیر ‌ماه سال جاری با حضور...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

تیر 6 1397

اولین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، ششم تیر ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

بهمن 9 1396

دهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، چهارم بهمن ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-ششم دی ماه 1396

دی 9 1396

نهمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، ششم دی ماه سال جاری با حضور ریاست اتاق و ریاست کمیسیون گردشگری...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا هشتم آذر ماه نود و شش

آذر 18 1396

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، هشتم آذر ماه سال جاری با حضور اعضای این کمیسیون، آقایان علیرضا ناظم‌الرعایایی،...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

آبان 8 1396

هفتمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، سوم آبان ماه سال جاری و با حضور جناب آقای مهندس پورفلاح "ریاست...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا پنجم مهرماه ۱۳۹۶

مهر 16 1396

ششمین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشنبه، پنجم مهرماه سال جاری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان علیرضا ناظم‌الرعایا، محمد...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 08/06/96

شهریور 27 1396

پنجمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 08/06/96 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

مرداد 4 1396

چهارمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال ۱۳۹۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با حضور ریاست...
ادامه مطلب...
صورتجلسه آموزشی مشترک اداره روابط عمومی و تشریفات اتاق ایران و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا مورخ 19/04/96

مرداد 7 1396

جلسه آموزشی مشترک اداره روابط عمومی و تشریفات اتاق ایران و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا روز دوشنبه مورخ 19/04/96 در محل اتاق...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 14/04/96

تیر 25 1396

صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 14/04/96 سومین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 14/04/96 در محل اتاق بازرگانی ایران...
ادامه مطلب...
صورتجلسه مورخ 1396/2/6

ارديبهشت 16 1396

صورتجلسه کمیسیون گردشگری مورخ 1396/2/6 اولین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1396 روز چهارشنبه مورخ 06/02/96 در محل اتاق بازرگانی ایران...
ادامه مطلب...
صورت جلسه مورخ 1396/2/6

ارديبهشت 16 1396

صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 03/02/1396      پیرو دعوتنامه شماره ک/1/20523 مورخ  31/01/1396 و  تماس تلفنی،  اولین کمیسیون  تجارت،...
ادامه مطلب...
صورت جلسه مورخ 01/10/95

بهمن 10 1395

هفتمین  نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 01/10/95 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
ادامه مطلب...
صورت جلسه مورخ 03/09/95

آذر 28 1395

ششمین  نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 03/09/95 در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و با...
ادامه مطلب...